Hoppa över

Kak- och sekretesspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina kakor (se instruktioner) och utelämna ytterligare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter har tillgång till dem.

Småkakor

Ändra ditt samtycke

Personlig information

I allmänhet

Personlig information är alla typer av information som kan tillskrivas dig till viss del. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana information. Det händer t.ex. Av alm. Åtkomst till innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, delta i tävlingar eller undersökningar, registrera dig som användare eller abonnent, annan användning av tjänster eller göra inköp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: en unik ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP -nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och anger informationen själv, behandlas också informationen: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det kommer vanligtvis att vara i samband med skapandet av inloggning eller vid köp.

säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot det faktum att din UP -information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörig kunskap, missbrukat eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonserna som troligen är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar och för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel för att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Förvaringsperiod

Informationen lagras under den period som tillåts enligt lag och vi tar bort dem när de inte längre behövs. Perioden dras av informationens art och bakgrund av lagring. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Offentliggörande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt Klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. överfördes till tredje parter i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet om "kakor" ovan. Informationen används för att rikta in sig på reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa bara bearbetar information för våra räkning och kanske inte använder dem för sina egna ändamål.

Avslöjande av personlig information som namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du ger samtycke till det. Vi använder bara dataprocessorer i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikter och klagomål

Du har rätt att avslöja vilken personlig information vi behandlar om dig. Dessutom kan du när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till information om dig. Om den information som behandlas om dig är fel har du rätt att korrigeras eller raderas. Förfrågan kan göras till: mail@borgsound.dk. Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta Datainspektören.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Borg Hammer Sound APS
Storegade 76
4780 Stege
Telefon: 55810370
E -post: mail@borgsound.dk